Onze aanpak

Ketenregie op basis van ons 12-leefgebiedenmodel

WerkZorg diagnosticeert op alle 12 leefgebieden. Alle beïnvloedende factoren worden in kaart gebracht waarna samen met de cliënt een plan van aanpak wordt gevormd. Problemen en beperkingen worden zoveel mogelijk opgelost en belemmeringen hanteerbaar gemaakt. Hierin is volgorde en planning van cruciaal belang. Immers, de causale verbanden tussen de relevante leefgebieden zijn evident.

 

Problemen op bijvoorbeeld financieel gebied leiden vaak tot stress, psychische en lichamelijke klachten, verwaarlozing, relatieproblemen, huisvestingsproblemen, ontbreken van veiligheidsgevoel en, heel logisch, verminderde prestaties.

Alsof het geluk op is, zo gaat er steeds meer mis.

 

Het doorbreken van die negatieve spiraal en werken aan verbetering van kwaliteit van leven op alle leefgebieden, is wat WerkZorg doet.

Hulp bij schulden

Het doorbreken van die negatieve spiraal en werken aan verbetering van kwaliteit van leven op alle leefgebieden, is wat WerkZorg doet.

 

WerkZorg organiseert en regisseert alle benodigde zorg-, hulp- en dienstverlening. Met alle ingeschakelde deskundigen worden afspraken gemaakt op basis van inzet, tijd en resultaat.

 

In het woud van zorg-, hulp- en dienstverleners zorgt WerkZorg ervoor dat de cliënt de bomen door het bos blijft zien. Dat er in aanpak gegarandeerd wordt en dat in logische volgorde gewerkt wordt aan verbetering van kwaliteit van leven.