In de samenwerking

Met onze cliënten

WerkZorg gaat met haar cliënten de samenwerking aan op basis van vertrouwen en resultaatgerichtheid. Gedurende het traject wordt het helpen omgebogen naar ondersteunen en coachen op zelfredzaamheid. Er wordt met de cliënten gewerkt aan het creëren van een stabiele thuisbasis, van waaruit zij zich weer kunnen ontplooien en in de maatschappij kunnen manifesteren.

 

Een thuisbasis is niet alleen het hebben van een goede woning, goede levensomstandigheden, gezondheid en een sluitende boekhouding. Het is ook het kennen van kwaliteiten en valkuilen en het hebben van voldoende eigenwaarde.

 

De WerkZorg trajectregisseur is het aanspreekpunt voor iedere deskundige die wordt ingeschakeld. Net zo lang als nodig is en de cliënt de regie over zijn of haar leven weer zelf in handen kan nemen.

Met opdrachtgevers

WerkZorg acteert graag als aanvulling op betrokkenheid die u als uitkeringsverstrekker of werkgever heeft. WerkZorg heeft als onafhankelijke partij een rol die u zelf niet kunt pakken. U blijft tenslotte degene van wie onze cliënt inkomen ontvangt.

 

Namens u onderzoeken we de redenen van beperkingen en belemmeringen, van minder presteren en renderen. In samenspraak met u voeren we uit wat er moet gebeuren om vooruitgang te boeken en kwaliteit van leven te verbeteren. Zodat onze cliënt, uw uitkeringsgerechtigde of werknemer, weer optimaal kan functioneren en presteren. Dat alles merkt u in het verbeterd rendement.

 

Een groot bijkomend voordeel is dat veel zorg- en hulpverlening gefinancierd kan worden vanuit voorliggende voorzieningen. Veel verzekeringsmaatschappijen kennen inmiddels ook onze resultaten en denken graag mee.

Met zorg- en hulpverleners

WerkZorg werkt graag samen met deskundigen op locatie van opdracht. Daarbij is het gedachtegoed van de organisatie van belang in die zin dat zij zich graag moeten herkennen in de werkwijze van WerkZorg. Daarom maakt WerkZorg altijd afspraken op basis van inzet, tijd en resultaat. Met onze werkwijze voorkomen we verstopping aan de voordeur, iets wat helaas te veel gebeurt en zorgt voor lange wachtlijsten. Wij halen onze cliënten ook graag weer weg, op naar de volgende stap naar verbetering van kwaliteit van leven.

 

WerkZorg regisseert het gehele traject en verzorgt de monitoring op elk onderdeel van het traject. En waar wij de deskundige kunnen helpen doen we dat graag.

 

Dit is waar het voor ons om draait in samenwerking. Want samenwerken is nog iets anders dan samen werken. De werkelijk integrale aanpak maakt de ketenregietrajecten succesvol.