WerkZorg

Werken aan zorg

Werk is van groot belang voor het welbevinden van mensen. Het is de belangrijkste bron van inkomen en draagt bij aan sociale integratie en maatschappelijke participatie.

 

Er zijn mensen die werk zoeken, werk moeten zoeken of een baan hebben.

 

Wij mogen van mensen niet verwachten dat zij goed kunnen presteren als zij problemen hebben die zij op dit moment niet zelfstandig het hoofd kunnen bieden.

 

Mensen met meervoudige, complexe problemen zijn niet gebaat bij zorg- en hulpverlening voor elk afzonderlijk probleem.

Ervaring leert dat separaat aangeboden hulp-, zorg- en dienstverlening nauwelijks succesvol kan zijn. Evenzoveel verschillende inzichten, percepties en uitgangspunten als aanbieders van trajecten leiden zelden tot duurzaam resultaat in de meervoudige aandachtsgebieden van de doelgroepen.

De capaciteiten van de cliënt centraal dienen te staan, niet de mogelijkheden van de zorg- en dienstverleners. Te vaak hebben mensen een diffuus beeld van waar zij terecht kunnen. Te vaak zien mensen door de bomen het bos niet meer als het gaat om wàt zij wààr moeten regelen.

 

WerkZorg kijkt naar het totale welzijn van de mens. Want hoe meer problemen opgelost, zoveel beter in staat is de mens om te functioneren, presteren en renderen. Vanuit eigen kracht en ambitie.

Onze aanpak

Onze cliënten

In de samenwerking

Zorgen voor werk

WerkZorg is een krachtenbundeling van bedrijven die door jarenlange ervaring in de medische en sociaal-maatschappelijke dienstverlening en arbeidsreïntegratie, training en coaching, de meerwaarde kennen van een integrale aanpak.

 

Wij hebben jarenlange ervaring in het oplossen van belemmeringen, het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van zorg- en welzijnstrajecten en arbeidsbemiddeling van moeilijk tot zeer moeilijk bemiddelbare medewerkers.

 

WerkZorg is altijd op zoek naar hart en ziel. Ieder verhaal, iedere werkzoekende en iedere werknemer is anders. Want daar ligt de ware kracht, inspiratie en intrinsieke motivatie.

 

WerkZorg helpt in het slechten van alle belemmeringen die het goed functioneren en het plezier in presteren in de weg staan.

 

Want: beter presteren is beter renderen!

Al ruim 8 jaar de beste op het gebied van reïntegratie-trajecten

Onze cliënten geven ons gemiddeld een 8,7

De WerkZorg-insteek

WerkZorg zoekt samen de juiste manier om uit de negatieve spiraal te komen.

 

Daarbij staan altijd de mogelijkheden centraal. Niet de mogelijkheden, kennis en ervaring van de deskundige die wordt ingeschakeld in het proces op weg naar een betere toekomst.

 

WerkZorg is altijd in beweging en ‘loopt’ voor de medewerker om zaken op te lossen, ‘naast’ de medewerker om samen vooruit te kijken naar mogelijkheden en ‘achter’ de medewerker voor het spreekwoordelijke steuntje in de rug.

 

WerkZorg coacht op zelfbepaling, intrinsieke motivatie, het maken van keuzes en eigen verantwoordelijkheid.

 

Eerst ‘opruimen’, dat geeft verlichting en dan naar hart en ziel. Om vervolgens met heldere blik te werken aan het opbouwen van een goede toekomst.

Vragen?

Voor vragen willen wij u verwijzen naar onze contact-pagina. Druk op de knop hieronder om naar de contact-pagina te gaan!